صنعت کار » اماده سازی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد :
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: با هدف سرعت بخشی به فعالیت‌ها و مطالعات اکتشافی، دومین کارگاه لاگینگ و آماده سازی نمونه‌های اکتشافی در منطقه کرمان آغاز به کار کرد. ادامه
بیش از ۱۱۳ نقطه خوردگی دارای اولویت برای تعویض و ترمیم خط در منطقه لرستان آماده‌سازی شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات