صنعت کار » امادگی

وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرای ماده هفت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار اعلام آمادگی کرد و گفت: باید سایر دستگاه‌ها نیز به اجرای این ماده کمک کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات