صنعت کار » امارات متحده عربی

درست وقتی که به نظر می رسد اوپک سرانجام مشکلات طولانی مدت تخلف اعضا از اهداف تولید نفت را مدیریت کرده است، سر و کله یک متخلف جدید پیدا شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات