صنعت کار » امار ایران

در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، جداولی در خصوص وضعیت تولید و صادرات نفت خام ایران تا تابستان ۹۷ ارائه شده ولی آمار تولید و صادرات نفت از پاییز ۹۷ به بعد اعلام نشده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات