صنعت کار » امار گمرک

براساس آمار گمرک در سال ۹۷ بالغ بر ۲ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۵۰۵ دلار ارز صرف واردات تشک مواج به کشور شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات