صنعت کار » امام جمعه شهرستان مبارکه

امام جمعه شهرستان مبارکه:
در شرایط سخت تحریم و شیوع ویروس کرونا که بسیاری از مشاغل، کسب‌وکارها، درآمدها و توسعه با مشکلات جدی مواجه شده است، اینکه در فولاد مبارکه تولید و توسعه‌ها همچنان به قوت خود باقی مانده بسیار باارزش است، وگرنه در شرایط عادی بسیاری از افراد و سازمان‌ها می‌توانند کار همیشگی خود را ادامه دهند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات