صنعت کار » امام جمعه کرمان

وزیر صمت در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان تاکید کرد:
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: علی‌رغم همه محدودیت‌ها و مشکلات، کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و مردم از این بابت نباید نگرانی داشته باشند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك