صنعت کار » امام خمینی (ره)

وزیر صمت در آیین تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل :
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امام خمینی (ره) فصل جدیدی از تاریخ ملت ایران را رقم زدند، گفت:مجموعه وزارت صمت در شرایط جدید جنگ اقتصادی با تمام توان و اعتقاد پای کار آمدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات