صنعت کار » امتا

بررسی نحوه کارکرد سامانه احراز هویت اِمتا؛
با توجه به اینکه مرحله اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است و در فرایند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران اخذ می‌گردد، لذا کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی راه‌اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده‌های کاربران به تصویب رسانده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات