صنعت کار » امدادرسانی بانک ملت به سیل زدگان

با دستور مدیرعامل، بانک ملت در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی، کمک های غیرنقدی خود را برای سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان ارسال کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات