صنعت کار » امدادرسانی سایپا

مديرعامل گروه سايپا:
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با تاكيد بر نقش خدمات پس از فروش در افزايش توليد، گفت: خدمات پس از فروش ركن اصلي و اساسي شركت‌هاي توليدي است. ادامه
با تفاهم صورت گرفته بین امدادخودروایران و امداد خودرو سایپا، از این پس ارایه خدمات امدادی در سراسر کشور با پوشش مراکز تماس این دو مجموعه، با سرعت و کیفیت بالاتر به مشتریان ارایه خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات