صنعت کار » امدادرسانی مس به زلزله زدگان

در راستای مسئولیت اجتماعی، محموله کمک های امدادی شرکت ملی صنایع مس ایران از طریق مجتمع مس سرچشمه به استان هرمزگان ارسال شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات