صنعت کار » امداد خودرو سایپا

طرح امداد نوروزي گروه سايپا از 25 اسفند سال جاري تا 14 فروردين سال آينده، برگزار مي شود. ادامه
مدیر عملیات شرکت امداد خودرو سایپا گفت: به دلیل تاکید بر ارائه خدمات غیرحضوری به مالکان محصولات سایپا، طرح خدمات خودرو در محل امداد خودرو سایپا تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری ادامه خواهد داشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات