صنعت کار » امضای الکترونیکی

بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 10 ماهه امسال صدور گواهی امضای الکترونیکی افزایش 57.8 درصدی و صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی افزایش 70 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1397 داشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات