صنعت کار » امضای سند اقدام مشترک وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات

وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از شبکه انرژی کشور ظرف سه سال آینده هوشمند خواهد شد، گفت: یکی از مصدایق مهم تحول دیجیتال در دنیا هوشمندسازی شبکه‎‌های انرژی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات