صنعت کار » امضای چهار سند همکاری میان ایران و سوریه

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران:
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از امضای چهار سند همکاری میان ایران و سوریه در سفر وزیر صمت به این کشور خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات