صنعت کار » املاح

مدیرعامل شرکت املاح معدنی ایران گفت: ۳۰ تن و ۶۰۰ کیلوگرم نمک خوراکی شامل هشت تن نمک تبلور مجدد و بیش از ۲۲ تن نمک هیدرومیل پارسال از سوی این واحد معدنی به خارج از کشور صادر شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك