صنعت کار » امورمالیاتی

مشارکت همه اقشار جامعه به ویژه فعالان اقتصادی در پرداخت مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت می تواند تداوم بخش توسعه اقتصادی کشور و جوابی دندان شکن به تحریم های دشمنان باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات