صنعت کار » امور بندری

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر:
مدیرکل امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از تسهیل فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی خبر داد و اعلام کرد: این شرکت ها از پرداخت هزینه مضاعف ایجاد شعب در بنادر معاف شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات