صنعت کار » امور مشترکین آبفای استان تهران

به نازگی عملیاتی شده است؛
معاون نظارت بر درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران گفت: به منظور توسعه دولت الکترونیک و طرح تکریم مراجعان، بیش از ۲۲ نوع خدمت غیرحضوری توسط این شرکت در پورتال آب و فاضلاب استان تهران، دفاتر پیشخوان و یک خدمت در پنجره واحد خدمات شهری دفاتر خدماتی شهرداری‌ها به مشترکان ارائه می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك