صنعت کار » اموزش الکترونیکی

«صنعت کار» گزارش می دهد:
شرکت نرم افزار و راه حل های یادگیری مستقر در ژوهانسبورگ New Leaf Technologies در صنعت معدن پیشگام آموزش الکترونیکی است. اتفاقى كه مى تواند در توسعه بخش معدن اثر گذار باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات