صنعت کار » اموزش تخصصی

در چهاردهمین نشست شورای هماهنگی اقدامات پسا کرونا منطقه آزاد قشم مطرح شد؛
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برای افزایش بازدهی، تحقق جهش تولید وهدفگذاری تولید سالیانه ۲۰ هزار تن میگو در جزیره نیازمند ارتقا دانش فنی و توجه به آموزش های تخصصی هستیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات