صنعت کار » اموزش و پژوهش

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو تشریح کرد:
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو 3 گام مهم این سازمان را در بخش آموزش، پژوهش و فناوری طی سال 98 تشریح کرد که شامل سه گام اساسی می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات