صنعت کار » امید اصغری

«صنعت کار» گزارش می دهد:
نمونه برداری یکی از فعالیت های مهم در بخش معدن محسوب می شود، فرآیندی که براساس آن مجوزهای لازم برای بهره برداری و استخراج صادر می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات