صنعت کار » امیرحسن کاکایی

برآوردها نشان می دهد؛
بیش از سه ماه از اعلام خروج آمریکا از برجام گذشته و از امروز تحریم های صنعت خودروسازی علیه ایران کلید خورده است، این درحالی است که تا کنون سکاندار صنعت ایران هیچ واکنشی نسبت به یکی از بزرگترین صنایع کشور نداشته و گویی آب از آب وزارت صمت تکان نخورده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات