صنعت کار » امیرحسین نادری

خبرنگاران به عنوان اصلی ترین رکن در فعالیت رسانه‌ها نقش مهمی در ایجاد تحرک اجتماعی و اقناع افکار عمومی ایفا می کنند. امروزه دسترسی ملت ها به منابع مادی و طبیعی و برخورداری از توانمندی‌های علمی، اقتصادی و صنعتی تنها در صورتی به عنوان قدرت موثر ایشان قلمداد می شود که کنترل و بهره گیری از منابع ناملموس جریان اطلاعات و ارتباطات در زمره اولویت های ایشان باشد. ادامه
خبرنگاران به راستی سمبل تعهد،وظیفه شناسی ،دلسوزی،آگاهی بخشی ومطالبه گران حقیقت هستندکه حتی جانشان را برای روشنی بخشی وعینیت بخشیدن به "نون والقلم مایسطرون" درطبق اخلاص گذاشته اند. ادامه
مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران:
امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران که به همراه اعضای هیئت‌مدیرۀ این شرکت از کارخانۀ فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بازدید می‌کرد، در گفت‌وگو با مدیران، پیمانکاران و مشاوران این کارخانه میزان پیشرفت پروژه و راهکارهای تسریع در بهره‌برداری هرچه زودتر واحد فولادسازی این کارخانه را مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار دادند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات