صنعت کار » امیرصباغ

به دنبال دستور ویژه رئیس‌جمهور به سرپرست وزارت صمت؛
سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، با صدور حکمی امیر صباغ را به عنوان مسوول پروژه عملیاتی سازی دستورات رییس جمهور در حوزه صنعت و معدن منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات