صنعت کار » امیرکبیر

عملیات تعمیرات و راه‌اندازی سیستم‌های حفاری سکوی ایران - امیرکبیر هم‌زمان با عید سعید فطر و با تلاش متخصصان شرکت نفت خزر با موفقیت پایان یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات