صنعت کار » امیر دریابان علی شمخانی

دبیرشورای عالی امنیت ملی در بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو؛
دبیرشورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: راهبرد‌های تحریم امریکا را با اتکا به راهکار‌های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی ناکام می‌گذاریم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات