صنعت کار » انبه

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی میزان پرداخت یارانه تهیه نهال درختان میوه گرمسیری در سال 1396 را 256 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: امسال 735 میلیون تومان به این امر اختصاص یافته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات