صنعت کار » انتخاب وزیر

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى به «صنعت کار» گفت:
معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان خبرساز است و درباره گزینه های زیادی گمانه زنی می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك