صنعت کار » انتشار اوراق بدهی

کارشناس بازار سرمایه گفت: هر گونه منابع که از طریق بازار سرمایه و بورس تامین شود و در راستای تولید قرار گیرد برای اقتصاد کشور مناسب خواهد بود. ادامه
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از معافیت صندوق پروژه و شرکت سهامی عام پروژه از مالیات نقل و انتقال دارایی خبر داد و گفت که انتشار اوراق بدهی از ۲۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۸۲۰۰ میلیارد تومان طی یازده ماهه سال ۱۳۹۹ رسیده و بیش از سه برابر رشد داشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات