صنعت کار » انتشار اوراق جدید دولتی

مدیرعامل فرابورس اعلام کرد
مدیرعامل فرابورس ایران به بررسی برخی بند‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از منظر بازار سرمایه پرداخت و نقاط قوت آن را توجه به عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی و حفظ و پایداری بازار بدهی عنوان کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات