صنعت کار » انتصاب ایرج حسن‌پور

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی، ایرج حسن‌پور را به سمت «مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان» منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات