صنعت کار » انتصاب در صنایع پتروشیمی

وزیر نفت با صدور احکام جداگانه، احمد شکری و حسن عباس‌زاده را به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات