صنعت کار » انتصاب رییس جدید روابط عمومی

به حکم کاپیتان نصرا...سردشتی صورت گرفت؛
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در حکمی "سید صاحب صادقی" را به عنوان رییس روابط عمومی و امور بین‎الملل این شرکت منصوب کرد. رییس جدید روابط عمومی و امور بین‎الملل شرکت ملی نفتکش ایران منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات