صنعت کار » انتصاب زاهدیان

با حکم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا؛
با حکم تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، علیرضا زاهدیان که پیش از این به عنوان قائم مقام اجرایی مدیرعامل در شرکت پارس خودرو فعالیت داشت به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات