صنعت کار » انتصاب عبدالحمید سرتیپی

در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «عبدالحمید سرتیپی» را به عنوان سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات