صنعت کار » انتصاب فامیلی وزارت صمت

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هر گونه انتصاب فامیلی وزیر صنعت، معدن و تجارت را بار دیگر تکذیب کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات