صنعت کار » انتصاب مجید فانی

در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «مجید فانی» را به‌عنوان سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات