صنعت کار » انتصاب محمد بیانی

محمد بیانی با صدور حکمی از سوی محمود گودرزی به عنوان مدیر جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس تهران منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات