صنعت کار » انتصاب مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی محسن شکراللهی را به‌عنوان مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات