صنعت کار » انتصاب مصطفی آجرلو

طی حکمی از سوی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، «مصطفی آجرلو» به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی این سازمان منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات