صنعت کار » انتصاب معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو

در احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، محمد شفیعی نژاد به عنوان معاون بازاریابی و فروش و بابک رحمانی به عنوان معاون مهندسی سازمان و سیستم ها منصوب شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات