صنعت کار » انتصاب منوچهر منطقی

طی حکمی از سوی وزیر صمت؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «منوچهر منطقی» را به عنوان معاون صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات