صنعت کار » انتصاب کریم روزبهان

در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «کریم روزبهان» را به عنوان سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات