صنعت کار » انتقال آب به دیگر کشورها

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو:
مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: متاسفانه شرایط فعلی خرمشهر موجب شد تا برخی سودجویان اقدام به فروش آب کنند اما این بدین معنا نیست که وزارت نیرو در توزیع آب کوتاهی کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات