صنعت کار » انتقال آب خليج فارس

مديرعامل شركت معدنى و صنعتى گل گهر بيان كرد:
ايمان عتيقى مديرعامل شركت معدنى و صنعتى گل گهر در مراسم افتتاح پروژه خردايش اين شركت بيان كرد: امروز گل گهر نقش مهمى در زنجيره فولاد كشور ايفا مى كند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات