صنعت کار » اپ استور

شرکت آمریکایی اپل تحت تاثیر فشارهای دولت این کشور دسترسی کاربران ایرانی به فروشگاه مجازی نرم افزارهای موبایلی اپل (اپ استور) را مسدود کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات