صنعت کار » اکبر افتخاری

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبرداد؛
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از استقرار سامانه کشوری کسب و کار «سککوک» در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد. ادامه
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد خبر داد:
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از توافقات صورت گرفته پیرامون ثبت سفارش کالا و چگونگی تخصیص ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ابلاغ معاون اول رییس جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات